657 566 530
Xip
què oferim

Xip

El microxip és una càpsula petita del tamany d’un gra d’arròs que s’injecta sota la pell de l’animal a l’alçada del clatell. Els veterinaris i les autoriats corresponents tenen un escàner que serveix per llegir els números digitals gravats a l’interior de la càpsula. En aquest número estan associades les dades del propietari. D’aquesta manera, si un gosset o gatet s’ha perdut, obtindríem les dades de la informació del seu amo. Gràcies al microxip també es disminueix la quantitat d’abandonaments o robatoris. És una tècnica totalment indolora pel gos i ens assegura la permanència en el temps.

Les teves dades han d’estar sempre actualitzades i, quan es canvia de residència o de número de telèfon, s’ha de comunicar al Col·legi de Veterinaris.

Recorda que és molt trist perdre un animal i no trobar-lo per no haver dedicat 5 minuts a col·locar-li el xip.