Gossa d'uns 6 anys, barreja d'American Stanford. Es una gossa molt equilibrada, llesta, carinyosa, simpàtica i obedient, li agrada jugar a la pilota, buscar premis .... i sortir de passeig. Es troba a gust amb les persones i quan mira enamora, es dels animals que...