657 566 530

Gossa de 2 anys i mig aproximadament. Bona amb qui li demostra confiança i estima. Molta capacitat per aprendre. Necessita gent amb paciència, experiència i temps per poder educar-la i està per ella com es mereix.